Image module

Consultanta tehnica in constructii si dirigentie de santier

Prin activitatea de consultanta se intelege efectuarea unor servicii necesare pentru realizarea investitiilor incepand de la faza de proiect pana la faza punerii in functiune. Aceste servicii se asigura prin specialisti pe baza de contract.

Folosirea specialistilor consultanti pe baza de contract are urmatoarele avantaje:

 • Reducerea termenului de realizare a investitiei
 • Reducerea costurilor prin realizarea unui managment performant al investitiei
 • Folosirea de tehnologii adecvate, moderne care duc la diminuari de costuri
 • Avantajul independentei – consultantul este o persoana independenta de beneficiar, de antreprenor si de proiectant.El analizeaza solutiile tehnice, avantajele financiare strict in interesul investitiei nefiind influentat de relatii de subordonare, putand astfel sa propuna actiunile si masurile cele mai potrivite
Servicii de consultanta tehnica si dirigentie de santier.
Dupa o discutie si o analiza a proiectului tau, putem sa iti oferim solutia perfecta adaptata nevoilor tale.

Directii principale

 • Asigurarea asistentei in vederea pregatirii si organizarii licitatiilor de achizitie publice in domeniul lucrarilor de constructii si instalatii prin EXPERT ACHIZITII PUBLICE
 • Asigurarea asistentei in vederea intocmirii de antemasuratori la proiectele intocmite si incadrarea lor in articole de deviz, elaborarea devizelor cu program INTELSOFT
 • Coordonarea contractorilor in vederea finalizarii lucrarilor conform programelor stabilite cu beneficiarul investitiei.
 • Managementul total sau partial al investitiei prin MANAGER DE PROIECT.
 • Asigurarea urmaririi executiei lucrarilor prin diriginti de specialitate.
 • INKSHAPE poate asigura acest tip de servicii, atat pentru lucrarile de investitii, cat si pentru activitatea de proiectare.
 • Verificarea cantitatilor de lucrari executate si a situatiilor de lucrari in vederea efectuarii platilor aferente.
 • Asigurarea legaturii intre proiectare , executanti si beneficiar in scopul rezolvarii operative a problemelor aparute.
 • Asigurarea asistentei in vederea intocmirii cartii tehnice a constructiei.
 • Asigurarea urmaririi executiei lucrarilor de constructii(pentru firmele de constructii) prin RTE-(Responsabil tehnic cu executia)
Personalul nostru este atestat pentru activitatile specifice managementului de proiect:
 • Evaluarea si controlul riscurilor
 • Estimarea resurselor
 • Alocarea resurselor
 • Organizarea proiectului
 • Achizitionarea de resurse
 • Stabilirea sarcinilor
 • Conducerea activitatilor de proiect
 • Controlul executarii proiectului

Monitorizare lucrari:

 • Urmarirea realizarii constructiilor in conformitate cu prevederile contractului, proiectului tehnic, caietelor de sarcini si reglementarilor tehnice in vigoare.
 • Verificarea respectarii tehnologiilor de executie in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in proiect si in normele tehnice in vigoare.
 • Confirmarea prin semnatura a calitatii lucrarilor. Inregistrarile care atesta calitatea lucrarilor executate care trebuie semnate de diriginte sunt: procese verbale de lucrari ascunse,de receptii calitative,procesele verbale de admitere a fazelor determinante.
 • Verificarea respectarii legislatiei cu privire la materialele utilizate,existenta documentelor de atestare a calitatii acestora: certificate de conformitate, corespondenta calitatii acestora cu prevederile din certificate, contracte, proiecte.
 • Participarea la receptia lucrarilor asigurand secretariatul receptiei si intocmirea actelor receptiei.

Urmarirea executiei lucrarilor de constructii prin servicii de dirigentie de santier de specialitate in procesul realizarii investitiilor in constructii este obligatorie pentru orice investitor, pentru verificarile impuse de legislatia in domeniu. Dirigintele de santier isi poate exercita atributiile in urmatoarele etape

 • in perioada de pregatire a executarii lucrarilor de constructii
 • in perioada executiei lucrarilor de constructii
 • la receptia lucrarilor
 • dupa receptia la terminarea lucrarilor, pana la receptia finala

Doresti sa discutam despre viitorul tau proiect de constructii?

Intra in legatura cu noi
Solicita o oferta!